Piet Retief – General Jan Kemp’s grave

Generaal Jan Christoffel Greyling Kemp is gebore op die 10de Junie 1872 te Amersfoort Distrik, Transvaal. Jan Kemp was die jongste seun van Jurie Johannes Kemp en Maria Aletta Greyling. Sy oupa aan moederskant, Abraham Carel Greyling, ‘n stiefseun van die Voortrekker- leier, Piet Retief , was gedood met Retief in 1838. Generaal Kemp sterf op die 31ste Desember 1946 te Piet Retief.